БАОВК внесе предложение за промяна в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки