БАНКА ДСК С НОВИ ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА МАЛКИ, СРЕДНИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ