БАЛКАНФАРМА АД ПРОАКТИВНО ОТСТРАНЯВА НЕРАГЛАМЕНТИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПОД АМ “СТРУМА“ В БЛИЗОСТ ДО ДУПНИЦА