БЪЛГАРСКИ СТАРТЪПИ В ДИГИТАЛНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМАТА HEALTHCARE LAB