БАКР повиши дългосрочния рейтинг на Пощенска банка