БАКБ запазва лихвите по сключените договори за кредит