Автономното шофиране с 5G+4L прави интелигентните пристанища по-безопасни и ефективни