Автоматично ще се генерират данни от химични анализи на подземни води в 20 пункта за контролен и оперативен мониторинг по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“