Автоматично опаковане и маркиране на малки и средни партиди