Август е сред най-подходящите месеци за смяна на работата