Атомният контейнеровоз „Севморпут“ ще достави 1400 тона товар за АЕЦ „Руппур“