AstraZeneca инвестира 400 млн. долара за залесяване и насърчаване на биоразнообразието като подкрепа в борбата с климатичните промени