Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии с нов Управителен съвет