Асоциация на индустриалния капитал в България приключи второто попълване на информационната база данни