Архитектурно-строителна седмица, обединителят на строителния сектор, започва на 29 март