Археологическата изложба „Яйои“ представя артефакти от този исторически период