Арбитражният съд при БТПП възстанови нормалния режим на работа