Арбитражният съд при БТПП ще продължи да разглежда дела, насрочени в открити съдебни заседания