Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела насрочени за открити