Антон Панайотов: Поне 10% от активите на компанията трябва да бъдат ликвидни