Антон Панайотов, Alaric: България има потенциал да развива капиталовия пазар