Анни Никулина е новият Директор Финанси в Карлсберг България