Американската търговска камара в България избра нов борд