Американската търговска камара в България е домакин на Годишната конференция на Мрежата от Американски търговски камари в Европа