Американската търговска камара организира кръгла маса между министър Лорер и американски компании в Вашингтон