Американската AtScale, с офис в България, е сред най-перспективните компании в света