Американска търговска камара в България: върховенството на закона е от изключителна важност за инвестиционния климат, просперитета на българите и икономическия растеж