Американска търговска камара в България проведе своето Общо събрание