Американска търговска камара в България продължава с реализация на приоритетите си в стратегически сфери на социално-икономическия живот на страната