Американска търговска камара в България предлага сътрудничество с бъдещото коалиционно правителство по стратегически сектори