Американска търговска камара в България отпразнува за 26-ти път Деня на Независимостта на САЩ с членове и партньори