Американска търговска камара в България организира конференция на тема „България в Еврозоната – какво следва за бизнеса“