Американска търговска камара в България: Търговията и инвестициите между България и Съединените щати имат нужда от стратегическо ускорение за устойчив растеж