Американска търговска камара участва в общата среща на двустранните камари с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер