Американска търговска камара представи осем нови членове