AmCham България и Търговската камара на САЩ домакинставаха на бизнес кръгла маса с министър-председателя на България Бойко Борисов във Вашингтон