Алтерко АД с над 56% годишен ръст на консолидираните приходи от продажби за 2022 г.