„Алтерко“ АД с 91% ръст на приходите от продажба на устройства