„Алтерко“ АД с 74.8% ръст на приходите от устройства през второто тримесечие на 2021 г.