Алтерко АД обяви над 60% ръст в консолидираните приходи от продажби за първото тримесечие на 2023 г.