Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 11 години