Алианц ще бъде застрахователен партньор на Олимпийските игри в световен мащаб