Алианц Банк България с повишен краткосрочен кредитен рейтинг от Fitch Ratings