Актуалните въпроси в строителството и иновациите – акцент в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица