Активизират се контактите между представители на бизнес средите от България и Оман