Активите на Pioneer Investments с ръст от 30% до 130 млн. евро