Акредитация: Устойчивост в икономическия растеж и околната среда