Ако на Китай се даде статут на „пазарна икономика“, това ще се отрази пагубно за търговията на Европейския съюз