Air France се ангажира да опазва защитените видове