Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори" сред партньорите на платформа за доброволци към Националния оперативен щаб